Co jsou silikáty

  • Silikáty jsou stavební materiál vyrobený z přírodních látek: křemičitý písek (cca. 90% hmotnosti), vápno (7%) a voda (3%)
  • Vápenopískové tvárnice se vyrábějí již přes 130 let - technologii výroby bílých cihel patentoval již v roce 1880 německý vědec Dr. Wilhelm Michaelis.
  • Nejsou chemicky znečištěné a v každé fázi jejich provozu jsou mimořádně šetrné k životnímu prostředí.
  • Velmi vyhledávaný stavební materiál v západní Evropě – v Německu a v Nizozemsku se přes 40 % budov staví z vápenopískových tvárnic.
  • Vyznačují se velmi vysokou pevností v tlaku – ze silikátů lze stavět domy až s 11 patry (lze je používat také  stavbě základových stěn)
  • Z tohoto materiálu se vyrábějí téměř všechny druhy stěn: vnitřní, dělicí příčky, konstrukční, vnější. Používají se také při stavbě stěn sklepů, komínů a oplocení.