Kontrola kvality

Za účelem zajištění nejvyšší kvality našich výrobků provádíme nepřetržitou interní a externí kontrolu vápenopískových tvárnic vyráběných firmou SIL-PRO. Kontrola probíhá v každé fázi výroby.

1. FÁZE

Podrobná kontrola dodané suroviny, nezbytné k výrobě produktů nejvyšší kvality.

2. FÁZE

Plně automatický, technologicky vyspělý proces, umožňující podrobnou kontrolu polotovarů a hotových výrobků v každé fázi výroby. Díky tomu jsou eliminovány veškeré odchylky od stanovených standardů.

3. FÁZE

Každá šarže vyrobených tvárnic je v laboratoři podrobena náročným zkouškám, které zahrnují mj.:

  • vážení tvárnice – zjištění její hustoty
  • zjištění pevnostní třídy tvárnice
  • zjištění přesných rozměrů tvárnice

Po ukončení všech zkoušek s kladným výsledkem je výrobek předán k balení a následně uveden na trh.

Zkoušky vápenopískových tvárnic vyráběných v našem výrobním závodě navíc jednou ročně provádí externí subjekt. Kontrola končí vydáním certifikátu, který potvrzuje, že je náš produkt vyráběn v souladu se všemi postupy a normami. Tímto externím subjektem je Zkušební ústav z Hannoveru, Qualitätsgemeinschaft Mauerwerksprodukte EV.