Použití

Silikáty, čili vápenopískové výrobky, jsou mimořádně univerzální materiál, který nachází uplatnění v různých stavebních oblastech. 

Díky takovým vlastnostem, jako například vysoká pevnost, velmi dobré akustické a tepelné izolační schopnosti a velká žáruvzdornost, lze silikáty využívat výstavba různých objektů. Patří mezi ně: výstavba rodinných a bytových domů, průmyslové stavby, zemědělské objekty, veřejné stavby a také tzv. malá architektura.

Druhy stěn, u kterých lze použít vápenopískové tvárnice:

  • základová a sklepní stěna
  • konstrukční stěna
  • vnější stěna
  • zděná konstrukce (třívrstvá stěna)
  • dělicí příčka
  • požární stěna
  • stěna se zvýšenými akustickými parametry