Proces výroby

Výrobní technologie vápenopískové cihly je napodobením procesu vzniku pískovce v přírodních podmínkách.

Výrobní proces silikátových cihel je tedy plně ekologický a probíhá v pěti základních etapách:

  • Skladování a mísení surovin. Vápno a písek se skladují v silech, odkud jsou dávkovány do míchacích zařízení v hmotnostním poměru (vápno 1 : písek 12) a intenzivně míseny.
  • Přeměna na hašené vápno (vápenný hydrát). Po přidání vody do nehašeného vápna vzniká hašené vápno (vápenný hydrát), které se dopravuje do reakčních nádob, v nichž probíhá vyhašení vápna. Po opětovném mísení je vápenopísková směs dopravena do lisů, kde je lisována.
  • Lisování. Plně automatické lisy tvarují pod tlakem, s využitím vodní páry, silikátové cihly, které se stohují na vozíky.
  • Vytvrzování. Slisované polotovary jsou dopravovány do autoklávů s teplotou 200 ˚C na dobu přibližně 4-8 hodin, v závislosti na formátu cihel. V tuto dobu probíhá chemická reakce mezi vápnem a pískem. Nastává rekrystalizace směsi, díky níž cihly dosahují vysoké pevnosti a odolnosti.
  • Chlazení, kontrola kvality a balení. Vychladlé silikátové cihly procházejí přísnou kontrolou kvality, následně jsou umisťovány na palety a jsou připraveny k přepravě.