U24L

Třída pevnosti v tlaku (N/mm2)
15

Třída pevnosti v tlaku (N/mm2)
20