U24V (D)

Třída pevnosti v tlaku (N/mm2)
20

Třída pevnosti v tlaku (N/mm2)
25