Czym są silikaty

  • Silikaty są materiałem budowlanym wykonanym z materiałów pochodzenia naturalnego: piasek kwarcowy (ok. 90% masy), wapno (7%) i woda (3%)
  • Bloczki silikatowe produkuje się już od ponad 130 lat - w 1880 r. niemiecki naukowiec dr. Wilhelm Michaelis opatentował technologię produkcji białej cegły.
  • Są wolne od zanieczyszczeń chemicznych i na każdym etapie swojego życia pozostają wyrobem wysoko ekologicznym.
  • Bardzo popularny materiał budowlany na zachodzie Europy – w Niemczech i w Holandii ponad 40 % domów stawia się z silikatów.
  • Posiadają bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie – z silikatu można budować domy do 11 kondygnacji ( mogą być stosowane również do wykonywania ścian fundamentowych)
  • Wykonuje się z nich niemalże wszystkie rodzaje ścian: wewnętrzne, działowe, konstrukcyjne, zewnętrzne. Również muruje się z nich ściany piwnic, kominy i ogrodzenia.