Kontrola jakości

Aby produkt nasz cechowała najwyższa jakość, prowadzimy stałą, wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę bloczków silikatowych produkowanych przez SIL-PRO. Kontrola odbywa się na każdym etapie produkcji

I ETAP

Szczegółowe sprawdzanie dostarczonych surowców niezbędnych do wykonania najwyższej jakości produktu.

II ETAP

To w pełni zautomatyzowany, wysoko zaawansowany technologicznie proces umożliwiający na każdym etapie produkcji szczegółową kontrolę półproduktów i produktów gotowych. Dzięki niemu wszelkie odchylenia od założonych wytycznych i norm zostają natychmiast niwelowane.

III ETAP

Każda partia wyprodukowanych bloczków przechodzi wieloetapowe badania w laboratorium, które polegają m.in. na:

  • ważeniu bloczka - określenie jego klasy gęstości
  • sprawdzaniu klasy ściskania bloczka
  • dokładnym sprawdzaniu wymiarów bloczka

 

Po pozytywnym przejściu wszystkich punktów kontrolnych, produkt kierowany jest do pakowni, a następnie do sprzedaży.

Ponadto raz do roku zewnętrzna jednostka kontrolująca przeprowadza szczegółowe badania bloczków silikatowych wytwarzanych w naszym zakładzie produkcyjnym. Kontrola zakończona zostaje wydaniem certyfikatu potwierdzającego, że nasz produkt jest wykonany w zgodzie ze wszelkimi procedurami i normami. Jednostką kontrolującą jest Instytut z Hannoveru, Qualitätsgemeinschaft Mauerwerksprodukte EV.