Kontakt

 • SIL-PRO Bloczki Silikatowe Sp. z o.o.
  Zakład Produkcyjny, Godzikowice 50M,
  55-200 Oława
  NIP: 899-26-17-994
   
 • Dyrekcja:
  tel. +48 71 721 50 50
  e-mail: dyrektor@sil-pro.pl
   
 • Biuro Obsługi Klienta:
  tel.: +48 71 721 50 50
  fax.: +48 71 721 50 51
  e-mail: info@sil-pro.pl
   
 • Kierownik Sprzedaży:
  Krzysztof Korytyński
  tel.: +48 722 03 06 00
  e-mail: k.korytynski@sil-pro.pl
   
 • Przedstawiciel handlowy:
  Kamil Wilczek
  tel.: +48 609 81 33 44
  e-mail: k.wilczek@sil-pro.pl
   
 • Przedstawiciel handlowy:
  Bartosz Kita
  tel.: +48 601 66 33 24
  e-mail: b.kita@sil-pro.pl

 

 

Dane rejestrowe spółki:

SIL-PRO Bloczki Silikatowe Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000288168

NIP: 899-26-17-994, REGON: 020581665, Kapitał zakładowy: 5.000.000,00 PLN