Echo Investment S.A. - Poznań, Małe Naramowice "Pod Klonami"