PB Budotex Sp. z o.o. Wrocław, ul. Wietrzna "Wille - Barwy Kwiatów"